Πρωινά Τμήματα αποκλειστικά για προπονητές και για όσους παρακολουθούν τη σχολή προπονητών.
Αγωνιστικό Τεχνικό Πουμσε.
Τεχνική ποδιών-Τεχνική χεριών-Βήματα
Δύναμη -Ταχύτητα -Εύρος κίνησης -Ρυθμός -Έκφραση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6986256132 -6974350451