Παιδικά τμήματα

Το Τάε Κβον Ντο είναι ένα ιδανικό μέσο άσκησης για την σωστή ανάπτυξη των παιδιών.

Τμήματα προσχολικής ηλικίας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 17.00-18.00

Παιδικά Δευτέρα Τετάρτη και Παρασκευή 18.00-19.00