Προετοιμασία προπονητών

Πρωινά Τμήματα αποκλειστικά για προπονητές και για όσους παρακολουθούν τη σχολή προπονητών.  Αγωνιστικό Τεχνικό Πουμσε. Τεχνική ποδιών – Τεχνική χεριών – Βήματα Δύναμη – Ταχύτητα – Εύρος κίνησης – Ρυθμός -Έκφραση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6986256132 -6974350451..